NABÍZENÉ ZBOŽÍSeznam všeho zboží
Počet zobrazení článků : 71525
Právě připojeni - hostů: 16 
O firmě
Záruka
PDF Tisk Email

Prohlášení o nadstandardní záruce „Bazar chlazení"

provozovna - Plaská 7,
32300 Plzeň

Firma : Petr Klíma, Plzeňská 149, 33021 Líně

Toto prohlášení upravuje podmínky nadstandardní záruky, kterou prodejce poskytuje na prodávané použité zboží nad rámec zákonných povinností .

Podle ustanovení § 620, odst. 5 poskytuje prodejce tuto nadstandardní záruku na prodávané použité zboží: Nadstandardní záruční lhůta je poskytována prodejcem v délce 6 měsíců ode dne prodeje použitého zboží.

Lhůta záruky běží souběžně se zákonnou záruční lhůtou,neboli odpovědností za vady. § 626 odst 3. obč.zák. Nadstandard této záruky spočívá v možnosti reklamovat zakoupené použité zboží i z důvodu vad vyskytnutých v souvislosti s opotřebením způsobených obvyklým užíváním a to v rozsahu způsobujícím nefunkčnost předmětného zboží.

Tato nadstandardní záruka se nevztahuje na opotřebení , které předmětné zboží vykazovalo již ke dni prodeje.

V ostatním se reklamace řídí reklamačním řádem a souvisejícími zákonnými předpisy.

Prodejce si vyhrazuje právo změny tohoto prohlášení. 

Záruční list nelze použít jako účetní nebo daňový doklad

Reklamační řád „Bazar chlazení"

provozovna - Plaská 7
32300 Plzeň

Firma : Petr Klíma, Plzeňská 149, 33021 Líně

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. a Občanského zákoníku č. 40/64 Sb. se všemi příslušnými novelami a dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 643/92 Sb. a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno v „ Bazaru chlazení" firma Petr Klíma, Domažlická 80, Plzeň, 318 00, IČO: 635 18 643, DIČ: CZ6602240678, (dále jen prodejce) / provozovna na adrese Tovární 4 Plzeň (dále jen provozovna) a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.


Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje odběratel zaplacením výrobku. 


2. Záruční podmínky

Délka záruky začíná dnem prodeje a vystavení záručního listu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje. V případě výměny zboží nemusí zákazník obdržet zcela nový výrobek, ale vyměněný výrobek musí mít minimálně stejné parametry s reklamovaným zbožím. Odběratel dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové interní číslo zboží. Další případné reklamace bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu. Odběratel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu provozovny. Zboží musí být čisté, v úplném stavu včetně, kabelů a ostatního příslušenství. Prodejce po vyřízení reklamace vyzve odběratele k odběru zboží, případně jej po domluvě na vlastní náklady dopraví odběrateli.

a. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: 

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem) 

- porušením ochranných pečetí, garančních nálepek, apod. pokud na výrobku jsou 

- mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry běžnému prostředí, kde se zboží obvykle používá nebo bylo zboží poškozeno živly 

- v souladu s ustanovením §619 občanského zákoníku se zákonná záruka nevztahuje u použitého zboží na vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodejce za vady, pro které byla sjednána nižší cena 

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami denými v dokumentaci 

- zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající ČSN.

b. Prodejce si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží zbožím jiným se stejnými parametry.

3. Vrácení zboží

Zákazník může vrátit zboží zpět prodejci bezplatně, pokud:

- dostal jiné zboží než je uvedeno v záručním listu
- dostal jiné zboží než požadoval 
Tyto případy je povinen odběratel reklamovat maximálně do 3 kalendářních dní od obdržení zboží.

4. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 1. března 2005. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží. Prodejce si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu. 

Tel. : 603 490 151 (volejte pouze v pracovní dny od 9.00 do 17.00)
Občanský zákoník - o opravách najdete ZDE 

 

GDPR implementace

GDPR implementace

GDPR - praktické řešeni pro webové stránky

GDPR implementace

Tvorba videospotů

48 hodin, 37000 možností zpracovaní.

Tvorba reklamních videí

Web-shop

Profesionální webové stránky připravené na GDPR.

Hotové webové stránky

FABER VISUM

Profesionální webdesign | Webhosting | Grafické studio

Profesionální webdesign